Om os

  • Parkhuset, i Aktiv Center Ballerup, er Ballerup Kommunes tilbud til alle pensionister og efterlønsmodtagere.
  • Parkhuset er en åben institution, hvor brugerne kan komme og gå som de lyster.
  • Parkhuset drives efter servicelovens §79, og eneste krav er et medlemskab med en månedlig betaling som for 2020 er på kr. 173,- (½ pris for ægtefælle eller samboende). Fra januar 2021 bortfalder den månedlige betaling og medlemsskab bliver gratis.
  • Hovedgruppen af brugere er selvhjulpne og kommer i Parkhuset for at få kontakt med andre brugere og for at tage del i alle de tilbud, som Parkhuset kan byde på.
  • I Parkhuset finder du et stort udbud af aktiviteter.
  • Vi lægger vægt på at skabe et miljø, hvor der er plads til alle. På dette område er kravene især store til brugerne.

 

Besøg os i Aktiv Center Ballerup

Et besøg i Parkhuset vil kunne give et indtryk af husets stemning. Hjemmesiden giver dig alle relevante oplysninger om Parkhusets aktiviteter.'

 

Månedligt kontingent og egenbetaling

Ud over det månedlige kontingent betales for materialer i forbindelse med beskæftigelse.
 

Kontoret

Kontoret har mange funktioner, ud over at være et sted, hvor der betales regninger, konteres, skrives m.m.

På kontoret sker indskrivning af nye brugere, indbetaling af kontingent for efterlønsmodtagere, tilmelding til diverse arrangementer,  aftales kørselsordning m.m.

En hyggesnak bliver der også tid til. Kontoret er altid åbent når døren er åben og alle er velkomne, intet ærinde er for småt.
 

Åbningstider

  • Parkhuset er åbent på alle hverdage fra kl. 8.00 – 15.30.
  • Mellem jul og nytår og i forbindelse med visse arrangementer vil huset være lukket, idet vi ikke kan holde større arrangementer samtidig med, at huset fungerer normalt.
  • Lukning på denne måde sker dog kun 4-5 gange pr. år.

 

Brugerrådet

Brugerrådet er brugernes repræsentanter i enhver henseende. Brugerrådet består af 5 medlemmer og 3 suppleanter, som alle er valgt af de øvrige brugere. Valget finder sted hvert år i marts/april måned.

Rådsmedlemmerne sidder i brugerrådet i en toårig periode, således at 2 er på valg det ene år og 3 det næste år o.s.v.

Brugerrådet holder månedlige møder med dagcenterlederen. Rådet supplerer informationen med kvartalsvise stormøder, hvor alle brugere kan komme til orde.

Kontakt

PARKHUSET
Rolighedsvej 12 
2750 Ballerup
Tlf.: 44 77 38 40
Email: parkhuset@balk.dk