Om os

  • Parkhuset, i Aktiv Center Ballerup, er Ballerup Kommunes tilbud til alle pensionister og efterlønsmodtagere.
  • Parkhuset er en åben institution, hvor brugerne kan komme og gå som de lyster.
  • Parkhuset drives efter servicelovens §79 og det er gratis at benytte Parkhuset, dog skal der betales for materialer.
  • Hovedgruppen af brugere er selvhjulpne og kommer i Parkhuset for at få kontakt med andre brugere og for at tage del i alle de tilbud, som Parkhuset kan byde på.
  • I Parkhuset finder du et stort udbud af aktiviteter.
  • Vi lægger vægt på at skabe et miljø, hvor der er plads til alle. På dette område er kravene især store til brugerne.

 

Besøg os i Aktiv Center Ballerup

Et besøg i Parkhuset vil kunne give et indtryk af husets stemning. Hjemmesiden giver dig alle relevante oplysninger om Parkhusets aktiviteter.

 

 

Kontoret

Kontoret har mange funktioner, ud over at være et sted, hvor der betales regninger, konteres, skrives m.m.

På kontoret sker frivillig indskrivning af nye brugere, tilmelding til diverse arrangementer, aftaler om kørselsordning m.m.

En hyggesnak bliver der også tid til. Kontoret er altid åbent når døren er åben og alle er velkomne, intet ærinde er for småt.
 

Åbningstider

  • Parkhuset er åbent på alle hverdage fra kl. 8.30 – 15.00
  • Mellem jul og nytår og i forbindelse med visse arrangementer vil huset være lukket, idet vi ikke kan holde større arrangementer samtidig med, at huset fungerer normalt.
  • Lukning på denne måde sker dog kun 4-5 gange pr. år.

 

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget er brugernes repræsentanter i enhver henseende. Aktivitetsudvalget består af 3 medlemmer og 2 suppleanter, som alle er valgt af de øvrige brugere. Valget finder sted hvert år i marts/april måned.

Aktivitetsudvalgsmedlemmerne sidder i aktivitetsudvalget i en toårig periode.

Aktivitetsudvalget holder, efter behov, møder med afdelingslederen. Udvalget supplerer informationen med kvartalsvise stormøder, hvor alle brugere kan komme til orde.

Kontakt

PARKHUSET
Rolighedsvej 12 
2750 Ballerup
Tlf.: 44 77 38 40
Email: parkhuset@balk.dk