Café

I Parkhuset findes en café, hvor brugerne kan købe kaffe, the, øl og vand, vin, smørebrød, lune retter, salat o.l. I caféen er der selvbetjening, men de brugere som ikke kan klare opgaven, kan få hjælp enten af personalet eller andre brugere.

Caféen er åben fra kl. 8.45. Til 15.00. Caféen bliver også brugt til fester, stormøder, samt andre begivenheder hvor mange brugere er samlet. Priserne er lagt på et niveau, der følger tilsvarende tilbud i kommunes caféer på plejecentrene. I forbindelse med diverse arrangementer, er det skik og brug at der betales en pris, der står i et rimeligt forhold til arrangementets indhold.

Med håbet om at vi snart vendet tilbage efter coronapausen er her menuplan for maj måned. 
Såfremt det sker inden d. 1.5. vil Caféen selvfølge være klar med hvad der er muligt på dette tidspunkt, men følg med i dagspressen eller kontakt os på 44773840 
Menuplan for maj måned 2020
Øvrige priser ses ved opslag i caféen